U bent hier: Contact » ANBI

ANBI

 

ANBI verantwoording VBG ELIM, Heerenveen

 

Algemeen

De gemeente draagt de naam: Vrije Baptistengemeente Elim en is gevestigd te Heerenveen.

Kerkgebouw: Tuymelaarstraat 2, 8442 AW, Heerenveen, tel: 0513-654413.

E-mail: secretariaat@vbg-heerenveen.nl

Website adres: http://www.vbg-heerenveen.nl/

RSIN nummer: 806617342

KVK nummer: 66557925

 

Bestuur

Het bestuur van de gemeente bestaat thans uit oudsten in de Raad van de gemeente en een voorganger.

 

Missie en Visie

Onze missie is Christus kennen en Hem bekend maken. In onze missie willen wij de aandacht vestigen op Jezus Christus, waarbij we mensen een plek willen bieden om Jezus Christus te ontmoeten. Namelijk in afhankelijkheid van God en verbondenheid met Christus een oase zijn in deze wereld. Onze Visie is samengevat in de letters van ELIM:

 

Eren (het aanbidden van God),

Liefhebben (van God, elkaar en de mensen om ons heen),

Initiatief (om te groeien in geloof),

Moed (om te getuigen).

 

ELIM bestaat uit een groep enthousiaste, toegewijde volgelingen van Jezus Christus. Onder leiding van de Heilige Geest willen wij God eren en Hem liefhebben. Wij willen klaar staan voor elkaar en de naaste. Ons verlangen is om te groeien in geloof en te getuigen naar de mensen om ons heen. Lees verder om meer over onze missie en visie te weten te komen.

 

Beleidsplan

 

Om dit doel te bereiken gebruikt de gemeente verschillende middelen:

- Prediking van het Evangelie;

- Gebed;

- Muziek en zang;

- Verschillende diensten, samenkomsten, bijbelstudies, thema-avonden etc.;

- Overige middelen, projecten en bijzondere activiteiten.

 

De inkomsten van de gemeente bestaan uit:

- Vrijwillige bijdragen van de leden;

- Collectes tijdens de samenkomsten;

- Overige baten: verhuur, legaten, erfstellingen, giften, e.d.

 

Het vermogen van de gemeente wordt beheerd door de penningmeester en wordt besteed aan de doelstelling van de gemeente. Jaarlijks wordt hier verslag van gedaan. Elk gemeentelid mag de administratie en het beheer van het vermogen inzien.

 

Beloningsbeleid

De beloning van de voorganger c.q. kerkelijk werker van onze gemeente is geregeld in de arbeidsovereenkomst die beide partijen hebben ondertekend. De gemeenteleden, behoudens voornoemde voorganger c.q, kerkelijk werker, ontvangen geen vergoeding.

 

Activiteiten

De raad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door gemeenteleden in te schakelen bij het werk. De taken zijn zoveel mogelijk gedelegeerd naar afzonderlijke taakgroepen zoals: Samenkomst, Onderwijs, Evangelisatie & Zending, Facilitair, Communicatie, Kinderwerk, Jeugdwerk en Zorg.

 

Financiële verantwoording

In onderstaande tabel wordt weergegeven de staat van baten en lasten en de balans over het boekjaar 2017. Het kerkgebouw is eigendom van de gemeente en schuldenvrij. Met ingang van februari 2015 wordt de samenkomst gehouden in het Bornego College omdat ons eigen gebouw te klein is geworden voor de samenkomst. De activiteiten door de week vinden plaats in ons eigen gebouw.

 

Realisatie 2017
   
     
Baten    
Collecten / Giften 19.173
Bijdragen 81.998
Overige inkomsten 1.591
Totale baten 102.762
     
Lasten    
Voorganger en sprekers 48.853
Huisvestingskosten en Beheer 20.936
Gemeentewerk en Samenkomst 22.594
Totale lasten 92.383
     
Resultaat 10.379

 

 

Balans per 31-12-2017    
     
Activa    
Vaste Activa 317.185
Vlottende Activa 79.238
Totaal 396.423
     
Passiva    
Eigen Vermogen 395.718
Schulden 705
Totaal 396.423
 

Agenda

  Geen items in de agenda
Toon volledige agenda

Opnames

 • 15-07-2018 - Ochtenddienst

  Dhr. J. van der Weg
  1 geluidsopname
  10x beluisterd
  15-07-2018 - Ochtenddienst
  Dhr. J. van der Weg
  Bijgevoegde bestanden
  Er zijn geen bestanden bijgevoegd.
 • 08-07-2018 - Ochtenddienst

  Dhr. A. Nijburg
  1 geluidsopname
  18x beluisterd
  08-07-2018 - Ochtenddienst
  Dhr. A. Nijburg
  Bijgevoegde bestanden
  Er zijn geen bestanden bijgevoegd.
 • 01-07-2018 - Ochtenddienst

  Dhr. J. van der Weg
  1 geluidsopname
  25x beluisterd
  01-07-2018 - Ochtenddienst
  Dhr. J. van der Weg
  Bijgevoegde bestanden
  Er zijn geen bestanden bijgevoegd.
Toon alle opnames
Copyright 2010 - V.B.G. Elim, Heerenveen
Design: Clemens Mol