Avondmaal

Iedere eerste zondag van de maand wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Dit is een symbolisch eten en drinken (brood en wijn) dat wijst naar de dood, maar wat meer is, naar de opstanding van de Here Jezus, die als Hogepriester gezeten is aan de rechterhand van God. In de samenkomst wordt dat wel nader toegelicht.

Iedereen die de Here Jezus oprecht dient en ouder is dan 15 jaar kan meedoen. Reden:
Wij geloven in een levende Heer. Zijn offer was aan het kruis, maar wel eenmalig met eeuwigheidswaarde, in tegenstelling tot de offers uit het oude testament, die iedere jaar opnieuw moesten. Dit onderscheidt ons van de overige religies.

Iedereen die de Here Jezus oprecht dient en ouder is dan 15 jaar kan meedoen. Wij geloven in een levende Heer. Zijn offer was aan het kruis, maar wel eenmalig met eeuwigheidswaarde. In tegenstelling tot de offers uit het oude testament die iedere jaar opnieuw moesten. Dit onderscheidt ons van de andere religies.

Doop

In de bijbel (Mat. 28:19) geeft de Here Jezus Christus de opdracht om te dopen. De doop is voor iedereen die getuigt in de Here Jezus te geloven en Hem te willen volgen. Het is een geweldig teken en zegel.

 

In de doop komt de diepe band die de dopeling met Jezus heeft tot uiting. Je wordt feitelijk ondergedompeld in het water, maar geestelijk gedompeld in de Here Jezus zelf, door het geloof. De doop wijst op het deel hebben aan Jezus' dood, begrafenis en opstanding. Je mag weten dat je zonden zijn vergeven en dat je in Jezus Christus een nieuw leven voor God mag leiden.

 

In principe wordt er iedere tweede zondag van de even maanden een doopdienst georganiseerd, te beginnen februari 2007. Aanmelden kan tot 2 weken van tevoren i.v.m. voorbereidingen. Mensen die tijdens zo'n doopdienst tot het inzicht komen dat zij ook gedoopt willen worden kunnen dat aangeven en desgewenst tegelijkertijd worden gedoopt.

Als mensen zich op grond van Matt. 28:19 en Hand. 2:42 willen laten dopen gebeurt dat sinds eind 2006 in de reguliere zondagse dienst. Dit zal vermeld worden op de agenda.

 

In de Bijbel (Mat. 28:19) geeft de Here Jezus Christus de opdracht om te dopen. De doop is voor iedereen die getuigt in de Here Jezus te geloven en Hem te willen volgen. Het is een geweldig teken en zegel. In de doop komt uw diepe band met Jezus tot uiting. U wordt feitelijk ondergedompeld in het water, maar geestelijk gedompeld in de Here Jezus zelf, door het geloof. De doop wijst op het deel hebben aan Jezus' dood, begrafenis en opstanding. U mag weten dat uw zonden zijn vergeven en dat u in Jezus Christus een nieuw leven voor God mag leiden. 

In principe wordt er iedere tweede zondag van de even maanden een doopdienst georganiseerd. Aanmelden kan tot twee weken van tevoren in verband met de voorbereidingen. Mensen die tijdens een doopdienst tot het inzicht komen dat zij ook gedoopt willen worden, kunnen dat aangeven en desgewenst tegelijkertijd worden gedoopt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattheus 28:19

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest

Copyright 2010 - V.B.G. Elim, Heerenveen
Design: Clemens Mol